Disclaimer

Hoewel aan de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorg is besteed, kan Aktiefbouw Zaanstad V.O.F. op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit eventuele foutieve informatie op en/of het gebruik van www.aktiefbouw.nl

Aan de informatie op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De uitingen van derden op de openbare en/of gesponsorde gedeelten van deze website vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van Aktiefbouw Zaanstad V.O.F.. Aktiefbouw Zaanstad V.O.F. is daarvoor niet aansprakelijk.

Aktiefbouw Zaanstad V.O.F. behoudt zich het recht voor uitingen van derden niet te plaatsen, of te verwijderen van deze website.

Verwijzingen (links) naar externe websites (websites die niet binnen het domein www.aktiefbouw.nl  vallen), zijn slechts informatief. Aktiefbouw Zaanstad V.O.F. is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud en/of het privacy beleid van externe websites.

Copyright
Alle rechten berusten bij Aktiefbouw Zaanstad V.O.F. voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op deze website.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aktiefbouw Zaanstad V.O.F., is het niet toegestaan (delen van) deze website te verveelvoudigen, op te slaan (in een gegevensbestand), te wijzigen of openbaar te maken, in welke vorm of op welke wijze dan ook.

® 2020, Aktiefbouw Zaanstad V.O.F.. Alle rechten voorbehouden.